Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (БОРОТЬБИСТІВ) - політична партія, яка виникла внаслідок розколу УПСР (1918-1920 рр.). Назву отримала від свого центрального органу - газети «Боротьба». У березні 1919 р. УПСР (боротьбистів) набула назви Української партії соціалістів-революціонерів (комуністів) на своєму з'їзді, який прийняв комуністичну платформу. Наприкінці липня 1919 р. УПОР (комуністів) об'єдналася з лівими УСДРП (незалежними), утворивши Українську комуністичну партію (боротьбистів), яка в подальшому самоліквідувалася з одночасним індивідуальним вступом її членів до КП(б)У.