Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА (УГКЦ) - одна з релігійних організацій в Україні, особливо впливова в Західному регіоні, заснована на Берестейському соборі 1596 р. Визнавши підлеглість Папі Римському, зберігала східний (візантійської традиції) обряд, захищала український народ від полонізації та русифікації. З УГКЦ нерозривно пов'язана діяльність таких церковних діячів, як Андрій Шептицький та Йосип Сліпий. У 1946 р. під тиском органів радянської влади на Львівському церковному соборі була саморозпущена, весь єпископат і близько 1500 священиків - репресовані. Частина її прихильників перейшла в православ'я, частина пішла в підпілля. З 1989 р. УГКЦ легалізується.