Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ НАУК - вищий науковий орган, заснований 14 листопада 1918 р., коли гетьман П. Скоропадський затвердив ухвалений Радою Міністрів Української держави «Закон про заснування Української академії наук» (УАН). До її складу увійшло 12 дійсних членів. Цим же наказом Головою (президентом) затверджувався визначний учений - академік В. Вернадський, неодмінним секретарем став видатний науковець - А. Кримський. У грудні 1918 р. був створений відділ історико-філологічних наук на чолі з академіком Д. Багалієм. У 20-ті роки головним науковим осередком республіки запишалася Всеукраїнська Академія Наук (В УАН).

В. Вернадський, Д. Заболотний, О. Богомолець, О. Палладін - кожен з них творив цілу епоху в українській науці, зробив внесок у розвиток світової науки. За минулі десятиліття вчені, українська наука загалом збагатили досягнення в галузях ядерної фізики, кібернетики, авіації і космонавтики, матеріалознавства та в багатьох інших. Видатним ученим і організатором науки є Борис Євгенович Патон - нинішній президент Національної Академії Наук (НАН) України. Йому присвоєне звання Героя України з врученням ордена Держави.

Національна і державна вага Академії полягає в сприянні зростанню національної самосвідомості та культури, якісному перетворенню та піднесенню продуктивних сил і творчої праці людини, безпосередньому розв'язанню соціально-практичних проблем. Історично змодельованою є формула: без тісного зв'язку з наукою не може бути ефективної політики. Отже, Академія Наук - міцна конструкція усієї державної будови, джерело соціального прогресу. Державна політика стосовно подолання кризової ситуації в цій сфері визначена в прийнятому Верховною Радою України в новій редакції Законі «Про основи державної політики у сфері науки та науково-технічної діяльності» (грудень 1998 р.).