Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

УКРАЇНСЬКА АВТОКЕФАЛЬНА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА (УАПЦ) - об'єднання українських церков, проголошене Першим Всеукраїнським православним собором у жовтні 1921 р. Автокефалія (від

грецьк. «сам» і «голова») - система організації православної церкви (зараз у світі існує 15 автокефалій на чолі з патріархами та митрополитами), що полягає у цілковитій автономії помісних церков. Автокефальна церква, таким чином, відносно самостійна, організаційно і адміністративно незалежна від Вселенського собору, а також має свою власну ієрархію.

Рух за незалежність від Російської православної церви, тобто рух за автокефалію православної церкви на Україні, масштабно розгорнувся в 1917 р. Більшовики підтримували розкол з метою ослабити свого головного ворога - Московський патріархат. У квітні-травні пройшли єпархіальні з'їзди. Створена автокефальна Українська церква була в 1920 році. У 20-ті роки склались і два центри УАПЦ - Київський і Харківський. Перший собор УАПЦ відбувся в Києві 14 жовтня 1921 р. Першим фундатором автокефалії став митрополит В. Липківський. Головні засади УАПЦ - самостійність, соборноправність, національність, незалежність від світської влади, вона мала демократичний характер, прагнула поновлення давніх українських звичаїв. У богослужінні вживала українську мову. Але, звинувачена в націоналізмі, зазнавала постійних утисків від державної влади. 28-29 січня 1930 р. на Надзвичайному соборі УАПЦ її було примушено саморозпуститися: Майже всі єпископи, більшість священиків і тисячі віруючих були репресовані.

Вдруге УАПЦ відновилася в роки німецької окупації (1942 р.), але весь час вона продовжувала існувати в діаспорі.

У лютому 1989 р. у Києві (подібно до Львівського) було створено Комітет по відродженню УАПЦ. Отже, третє відродження УАПЦ оформилося на соборах: 20 жовтня 1989 р. у Львові та 5-6 червня 1990 р. у Києві. Офіційне функціонування УАПЦ розпочалося в 1990 р. Патріархом її було обрано митрополита Мстислава (С. Скрипника).

На об'єднавчому соборі 25 26 червня 1992 р. утворилася Українська православна церква Київського патріархату. За півроку було відновлено й УАПЦ. Вона мала 939 громад. На 1 січня 1998 р. їх кількість подвоїлась. На 2000 рік нараховувалось уже 2000 церковних приходів. На сьогодні в Україні існує три церкви православні і греко-католицька (вона підкоряється Папі Римському, а обряди зберігає православні).

Створення такої кількості самостійних церков викликало розкол серед віруючих, які раніше належали до єдиної Української православної церкви. На жаль, суперечності, конфлікти загострили релігійну ситуацію в країні, ускладнили її і, здається, надовго.