Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ТЮРКИ - група народів Євразії, які розселились у другій половині І тис. до н.е. від Центральної Азії до Закавказзя і Центральної Європи. До тюрок належали авари (обри), болгари (булгари), хозари, печеніги (мешкали в Північному Причорномор'ї в IX-Х ст. н.е.), половці (проживали в цих же степах у ХI-ХIII ст), татари і інші народи. До тюркомовних народів в наш час ми, крім турок, відносимо татарів, башкирів, чувашів, азербайджанців, казахів, узбеків, туркменів, якутів, киргизів і ін.