Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ТРІУМВІРАТ ЯРОСЛАВИЧІВ (третя чверть XI ст.) - політичне управління в Київській Русі на основі договору, підписаному між трьома братами - князями Ізяславом, Святославом і Всеволодом. Це правління прийшло на зміну одноосібному володарюванню Ярослава Володимировича у відповідності зі складеним ним «рядом» 1054 р. щодо престолонаслідування і розподілу земель. Ізяславу було віддане Київське князівство, Святославу дісталась Чернігівська земля, а Всеволоду - Переяславське порубіжжя. Таким чином, склалась нова форма правління - тріумвірат Ярославичів. Спочатку князі проводили спільні наради і визначали загальний політичний курс. Але з часом тріумвірат почав розпадатися. Фактично кожен із тріумвірів турбувався, перш за все, про власні володіння, а це неминуче ослабляло цілісність держави, як і престиж княжої влади взагалі, особливо відчутний удар по якому нанесла поразка у битві з половцями 1068 р. В наступні роки стали фактично незалежними Полоцьке і Новгородське князівства.

Ізяслав Ярославович як державний діяч не відбувся. Проти нього виступили народні маси у 1068 р., а потім відбулось, хоч це був і незаконний акт, його вигнання з Києва у 1073 р. Започаткувалась міжусобна боротьба. Запрошений боярами і ченцями син Ізяслава Святополк за двадцятирічний

період свого князювання не міг здійснити жодної реформи, що теж привело до народного повстання у Києві в 1113 р.

Отже, тріумвірат Ярославичів виявився в суперечностях як об'єктивного (правова нечіткість «ряду» 1054 р.), так і суб'єктивного (характер правління князя Ізяслава) факторів, Він не зміг забезпечити ні цілісності держави, ні узгодження політики, ні координації управління, а значить, стабільності держави. Наступний період єдності держави (на жаль, нетривкий) був пов'язаний з іменем Володимира Мономаха (1113-1125 рр.).