Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ТРАДИЦІЇ (від лат. traditio - передача) в етнографії - це процес поза біологічної передачі від покоління до покоління усталених культурно- побутових особливостей.