Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ТОТАЛІТАРИЗМ - режим всеосяжного репресивного примусу громадян до виконання владної волі, ігноруючи існуюче право і закон.

Тоталітарна держава - держава, в якій під впливом історичних обставин склалася така система політичного (однопартійного) та соціального устрою, яка, по суті, узурпувала владу і використовувала її не в інтересах народу, а в своїх власних цілях. Тоталітаризм - така форма державного устрою, яка визначається повним (тотальним) контролем держави над усіма сферами

суспільства. Різновидом тоталітаризму був сталінізм як теорія, політика і практика радянського суспільства, заснована на пріоритеті класового підходу, ліквідації приватної власності і природно-соціальної структури суспільства, знеособленні людини. Вперше антигуманну суть сталінізму в умовах СРСР розкрив XX з'їзд КПРС (1956 р.). Жахливими були наслідки сталінського режиму на Україні.