Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«БЕРЕЗІЛЬ» (назву отримав від давньоруської назви весняного місяця березня) - зразковий український театр, заснований у 1922 р. в Києві мистецьким об'єднанням «Березіль» як експериментальна студія під керівництвом режисера-новатора Леся Курбаса, який робив спробу об'єднати слово, рух, жест, музику, світло й декорації в єдиний ритм, єдину театральну мову в дусі театральної реформи. Визнаний за державний, театр «Березіль» до 1926 р. працював у Києві, а з 1926 - в Харкові. Його провідний принцип - театр не відтворює, а формує життя - був покладений в основу праці над п'єсами світового і українського репертуару. Підданий гострій критиці в радянській пресі, звинувачений у формалізмі та націоналізмі й боротьбі з партійною лінією в театрі, «Березіль» у кінці 1933 р., після арешту Курбаса, був перебудований у дусі офіціального соціалістичного реалізму, отримавши назву театру ім. Шевченка (зараз Харківський академічний театр імені Т. Шевченка). «Шевченківці» після проголошення України незалежною, самостійною державою на малій сцені відродили театр з назвою «Березіль».