Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

СУБЕТНОС (ЕТНОГРАФІЧНА ГРУПА) - частина народу (етносу) зі специфічними рисами культури, яка виникла внаслідок територіального відособлення (наприклад, лемки, бойки)