Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«СПІЛКА» (УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА «СПІЛКА») - політична організація, яка виникла в кінці 1904 р. шляхом виходу фракції М. Меленевського з Революційної української партії (РУП). Провідне положення її програми - культурно-національна автономія України. На початку 1905 р. увійшла до РСДРП (меншовиків). У 1905-1907 рр. «Спілка» була однією з найчисленніших партій в Україні (нараховано 6-7 тис. членів). З кінця 1907 р. почався її занепад через недооцінку національного питання та непослідовну політику щодо селянства. У 1912 р. місцеві організації «Спілки» припинили свою діяльність.