Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

СЛОВ'ЯНСЬКІ АРХЕОЛОГІЧНІ КУЛЬТУРИ - зарубинецька (III ст. до н.е.-II ст. н.е.), черняхівська (II ст.-V ст. н.е), празько-пеньківська (кін. V- перша полов. VI ст. н.е.).

СМЕРДИ (або «люди») - селяни-общинники в Київській Русі IX-XIV ст., залежна від князя верства селянства. У XII ст. поширеною назвою тимчасово залежного селянина був закуп. Це був селянин, змушений звертатися за допомогою до феодала і отримувати від нього купу - позику грішми або у вигляді реманенту, насіння чи тяглової сили. Феодал мав право примушувати закупа до виконання повинностей, вдаючись до тілесного покарання. Спроба закупа втекти від феодала перетворювала його згідно закону в холопа.

Іншою верствою залежних людей були рядовичі, тобто люди, вимушені укладати з феодалом договір - ряд - і за його умовами виконувати різні роботи у вотчині феодала. Існували й такі категорії селян, як ізгої (селяни, які втратили свою соціальну належність); холопи (близькі за соціальним станом до рабів); пущенники, прощенники - відпущені на волю раби та ін.