Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

СЕЛЯНСЬКА РЕФОРМА 1861 р. - реформа про скасування кріпацтва. 19 лютого 1861 р. були оприлюднені «Маніфест» про скасування кріпосного права та «Положення про селян, що виходять з кріпосної залежності» як система заходів російського уряду, спрямованих на поступову ліквідацію в країні кріпосницьких відносин. Безпосередніми причинами селянської реформи були гострі соціально-економічні суперечності та поразка Росії в Кримській війні 1853-1855 рр. Щодо основного питання - питання про землю, то, по суті, воно розв'язувалось насамперед в інтересах поміщиків. За ними залишалось близько половини землі для власного користування, а решта розподілялась між їхніми колишніми кріпаками. При цьому селяни були зобов'язані заплатити за свої наділи. Оскільки вони не мали таких коштів, це зобов'язання виконала держава, а селяни погашали суми разом із процентами протягом 49 років. Землевпорядкування проводилося таким чином, щоб зменшити селянські наділи. У лівобережних губерніях України «відрізки» були найбільшими: у 22%. У селян Лівобережжя й Півдня було відрізано майже 1 млн. десятин, Полтавській - понад 37%, у Харківській - понад 28%, у Чернігівській - близько або понад 15% загальної площі землекористування.

У цілому реформа 1861 р. змінювала економічний базис держави: формувались нові виробничі відносини. Однак реформа мала половинчатий і в значній мірі контрастний характер. З одного боку, вона відкрила простір для промислової революції та індустріалізації держави, а з другого - зберігала залишки феодально-кріпосницької системи, особливо крупне поміщицьке землеволодіння. В цьому зосереджувався центр і гострота економічних суперечностей у державі.