Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«РУСЬКА ТРІЙЦЯ» - засноване у Львові студентами духовної семінарії та університету М. Шашкевичем, І. Вагилевичем, Я. Головацьким напівлегальне демократично-просвітницьке товариство (1832 р.). Термін «руська» тоді означав «українська». Мета - піднесення національної самосвідомості народу шляхом пропаганди фольклору, власних творів українською мовою, узагальнення культурних традицій.

Центральною ідеєю виданого ними альманаху «Русалка Дністрова» була ідея єдності (Соборності) західноукраїнських земель з усією Україною. Австро-угорська влада визнала діяльність «Руської трійці» ворожою й заборонила її.