Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

РУСИ - назва етносу, відомості про який вперше трапляються у працях арабських та візантійських авторів починаючи з середини VI ст. Найпоширенішим є погляд, що руси походили з частини середньодніпровських слов'ян та слов’янізованих нащадків скіфів, сарматів тощо, займали територію Надросся (басейну р. Рось), Надтясминня (території навкруги р. Тясмин) та дніпровського лісостепового лівобережжя. Внаслідок експансії аварів (літописних обрів) і розпаду антського союзу руси разом з полянами та сіверянами в кінці VI-VII ст. утворюють в Середній Наддніпрянщині нове ранньодержавне об'єднання - міжплемінне князівство Русь.