Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

РУЇНА - історіографічна назва трагічного занепаду української козацької держави у другій половині XVII ст. в результаті поразки Народної революції та поділу України на Правобережжя та Лівобережжя.

Ускладнення внутрішньо - та зовнішньополітичних обставин на рубежі 50-60-х років XVII ст. призвело до поляризації пропольско та промосковсько орієнтованих сил, що проявилось у 1663 р, в утворенні двох гетьманатів. Спроби гетьманів до їх об'єднання не дали результату. Після невдачі програми Петра Дорошенка (1676 р.) правобережний гетьманат припинив своє існування. Політичний статус лівобережного гетьманату поступово обмежувався російською імперською політикою. Загострення соціального протистояння, нездатність старшини визначити характер влади, а обраних ними гетьманів - політичної лінії, постійне втручання у внутрішні справи з боку Московії, Речі Посполитої, Туреччини та Кримського ханства - усе це спричинило до підпорядкування козацької держави Російській імперії.

Руїна започаткувала основні втрати в політичному, господарському та культурному житті України й програмувала їх на майбутнє.

Кожний гетьман України погоджував засади управління з московським царем, і таким чином зростала тенденція обмеження державного суверенітету козацької республіки.