Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

РЕСПУБЛІКА - форма державного правління, в якому народ є носім суверенітету, єдиним джерелом влади в державі; він делегує на чітко визначений строк державницькі повноваження органам державної влади та місцевого самоврядування; глава держави й усі органи влади є виборними й змінюваними, а виконавча влада є похідною від представницького органу; державну вдану ніхто не може узурпувати.

Україна - парламентсько-президентська республіка.