Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АСКОЛЬД (? - 882) - напівлегендарний київський князь (вокняжився перед 860 р.). Згідно з «Повістю минулих літ» варяг, боярин Рюрика. Разом з Діром почав княжити у Києві, 860 р. очолив перший похід Русі на Константинополь, воював з уличами та печенігами. Є відомості про перше хрещення Русі за Аскольда. За літописом Аскольд і Дір були вбиті Олегом. Частина паркового комплексу в Києві, де вони були вбиті, стала називатися Аскольдовою могилою. 1810 р. на ньому було споруджено церкву-ротонду (пізніше перебудовану в парковий павільйон).