Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКИЙ ДОГОВІР ПРО НЕНАПАД 1939 р. - договір, підписаний у Москві 23 серпня 1939 р. терміном на 10 років між двома тоталітарними режимами. Одночасно був підписаний таємний додатковий протокол про розмежування сфер впливу сторін - СРСР і фашистської Німеччини - на основі поділу Європи на «сфери інтересів» цих сторін. Цей протокол містив положення, що стосувалось українських земель: «у разі територіально-політичного перевлаштування областей, які входять до Польської держави, межа сфер інтересів Німеччини буде приблизно проходити по лінії Нареву, Вісли і Сяну», що фактично вело до нового розчленування української території.

Згідно з радянсько-німецьким договором про дружбу і кордони, підписаного 28 вересня 1939 р., кордон пройшов по так званій «лінії Керзона», визначеній Верховною Радою Антанти у 1919 р. Хоч переважна більшість території Західної України увійшла до СРСР, однак такі українські етнічні території, як Підляшшя, Лемківщина, Посяння, Холмщина (близько 16 тис. кв. км, з 1,2 млн. населення) опинилися під німецькою окупацією. Таким чином, ключові моменти процесу «збирання» українських земель під врило СРСР вирішувались саме на німецько-радянській «дипломатичній кухні».

Проблемний характер мала ситуація навколо Буковини. Німеччина порадила урядові Румунії, щоб позбутися радянсько-румунського збройного конфлікту, піти на у ступку, яка буде компенсована нею Румунії в наступний період.