Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

«ПРОСВІТА» - культурно-освітня організація, символ національного відродження на колись розрізнених землях України. Батьківщиною «Просвіти» є Галичина, а створили Товариство члени національно-демократичної течії «народовців», яка виникла у 60-х роках XIX ст. Перші установчі збори (з'їзд) цієї організації відбулися у Львові 8 грудня 1868 р. Першим головою став А. Вахнянин. Значну роль у діяльності товариства відігравали О. Лаврівський, В. Федорович та ін. Спочатку членами Товариства були переважно представники інтелігенції, невдовзі організація набула масового характеру. Просвітяни збирали український фольклор, видавали й безкоштовно поширювали серед членів своєї організації твори українських письменників, популярні брошури, шкільні підручники, газети, літературно-наукові альманахи, «Народний календар» тощо. Під опікою «Просвіти» створювались навчальні заклади, на її кошти стипендіати оволодівали фахом у країнах Західної Європи. При Народних домах і читальнях діяли хори, драмгуртки, організовувалися спортивні об'єднання, союзи українок, молодіжні українські товариства, крамниці, ощадно-позичкові каси, кооперативи.

Спершу «Просвіта» була регіональною організацією, згодом набула загальнонаціонального значення. У Східній Україні перша «Просвіта» виникла наприкінці 1905 р. у Катеринославі. Однією з найдіяльніших була одеська «Просвіта» (у січні 1908 р. вона налічувала 532 особи). До середини 1907 р. у великих містах України їх налічувалося 35, причому кожна мала численні філії в сусідніх селах. Про дореволюційну «Просвіту» на Харківщині відомо мало. Знаємо, що струмочок українознавства постійно дзвенів в університеті, у 1906 р. був організований клуб ім. Квітки- Основ'яненка, що пропагував українську мову, здобутки національної культури. Очевидно, на підвалинах цього клубу в 1916 р. і виникло товариство «Просвіта» у Харкові. Очолив його відомий історик і громадський діяч професор Д. Баталій.

Вплив галицьких «Просвіт» на Наддніпрянщину був неабиякий, а з часом і значно посилився. Після розпаду СРСР і проголошення України незалежною державою 1991 р. просвітницькі організації відновилися. Існує товариство «Просвіта» і в Харкові.