Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АСИМІЛЯЦІЯ (від лат. assimilatio - уподібнення) - злиття етносів, з якого один з них засвоює чужу культуру і повністю втрачає свою. А. буває природною (як результат тривалих культурних контактів) та примусовою (пов'язана з державною політикою обмеження або придушення розвитку мови і культури етнічної меншості).