Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПРАБАТЬКІВЩИНА СЛОВ'ЯН - початкова, первісна, найдавніша територія проживання слов'янського етносу (значення початковості, давності зв'язків, відношень і віддаленого ступеня спорідненості іменникам і прикметникам надає префікс пра-, наприклад, прадавній, праісторія, праслов'яни, праміста, праписемність, пращури - віддалені предки тощо).

Про прабатьківщину слов'ян існує багато гіпотез. Сучасна наука відзначає її локалізацію між Середнім Дніпром на сході і Західним Бугом та Віслою на заході і визначає предків східного слов'янства - антські племена, підкреслюючи цим самим приналежність української нації до давніх європейських народів, не відкидаючи, звичайно, асиміляції інших народів, що впродовж віків мешкали в цьому ареалі або проходили шляхами через цю територію Східної Європи, прямуючи на захід. Автор першопочаткового літопису Нестор прабатьківщиною слов'ян вважав Дунай.