Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПОСПОЛИТІ - узагальнююча назва не козацького населення (селян, міщан, підсусідків і т ін.) в Україні ХV-ХVІІІ ст. З розвитком товарно-грошових відносин і подальшим виділенням міщанства й купецтва в окремі стани ця назва поступово закріплюється лише за селянством. Юридично за посполитими не визнавалося права власності на землю. Схоже значення зі словом «посполиті» мали терміни «поспільство» або «поспольство».