Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПОЛЯНИ - східнослов'янське плем'я VІ-ІХ ст., яке створило один із крупних східнослов'янських союзів, засновники Києва («кыяне»). Перша згадка про них міститься в «Повісті минулих літ». Є згадка у вірменському літописі VII ст. Остання згадка - 944 р. Пізніше відомі під назвою «русь». Центр Полянської землі - Київ, заснований трьома братами - Києм, Щеком і Хоривом та їх сестрою Либіддю. Названий на честь старшого з братів, який і очолив полянський союз.

Першим важливим етапом у розвитку Давньоруської (Київської) держави були VIIІ і IX ст. Саме тоді, за Нестором, у Середньому Подніпров'ї склалося державне об'єднання полян, древлян і сіверян - «Руська земля».