Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПОЛЮДДЯ - щорічний збір данини (грошей, хутра і продовольства), рання форма державної податі, яку збирали дружинники слов'янських князів з підвладних племен і народів. Княгиня Ольга, згідно літопису, об'їздила певні регіони держави (після вбивства князя Ігоря), встановивши норми

повинностей: «устави» і «уроки», «оброки» і «дані», намітила погости - адміністративно-фінансові центри збирання податків, провела економічне районування. Таким чином, збирання дані стало більш упорядкованим, а одиницею обкладання даниною служила куниця з диму (дому).