Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА - церковно-теологічна і публіцистична література XVI-XVII ст. в Україні та Білорусі, яка спрямовувалася проти спроб інших конфесій (головним чином католицтва та уніатства) поширити свій вплив на православне населення. Була важливою зброєю в боротьбі за соціальне і національне визволення народу, яскравим явищем української культури.