Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПОЛЕМІКА - аргументована суперечка при обговоренні або з'ясуванні чогось.