Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АРХЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА - група споріднених пам'яток (поселення, поховання, оборонні споруди та ін.), які належать до однієї історичної епохи, займають певну територію, характеризують життя окремого етносу або етнічної спільності людей.