Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У ХАРКОВІ - це з'їзд, що проходив 11¬12 грудня 1917 р. як об'єднаний більшовицької фракції київського з'їзду з делегатами Третього обласного з'їзду Рад Донецько-Криворізького басейну. У такому складі з'їзд проголосив Україну республікою рад, визначив її як федеративну частину Росії, оголосив Українську Центральну Раду контрреволюційною організацією, скасував усі її розпорядження і поширив на Україну декрети РНК РСФСР.