Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД СЕЛЯНСЬКИХ, РОБІТНИЧИХ І СОЛДАТСЬКИХ ДЕПУТАТІВ У КИЄВІ - з'їзд, що відбувся 4-6 грудня 1917 р. На з'їзд прибуло 2500 делегатів. Почесним його головою було обрано М. Грушевського. Центральне питання, яке обговорювалось, - «Маніфест до українського народу з ультимативними вимогами до Української Ради», надісланий Радою народних комісарів Радянської Росії та відповіді на нього Генерального Секретаріату. В результаті триденного обговорювання делегати майже одностайно відхилили Маніфест, звернулися з відозвою до народів Росії не допустити розв'язання братовбивчої війни між Україною і Росією, висловили цілковите довір'я Центральній Раді і Генеральному Секретаріатові. Більшовики, відчувши невдачу, покинули з'їзд і разом з групою членів Київської Ради робітничих депутатів переїхали до Харкова - на обласний З'їзд Рад Донбасу і Криворіжжя. На завершення роботи Київський з'їзд прийняв постанови : «Про ультиматум» (за - 2479 делегатів, проти - 2, утримались - 19); «Відозву до народів Росії», «Про Центральну Раду» (за - 2496, проти - 2, утримались - 2 делегати).