Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПЕРГАМЕН (ПЕРГАМЕНТ) - аркуші особливо обробленої телячої, овечої або свинячої шкіри. Одержали назву від м. Пергам, де у II ст. до н.е. почали його виготовляти для письма, деяких музичних інструментів (барабанів), деталей машин (бігунків ткацьких машин) тощо. Давньоруські літописи і літературні твори, звід законів «Руська правда» написані на пергаменті.