Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АРХЕОЛОГІЯ - наука про минуле, яка займається вивченням матеріальних: залишків діяльності людей, переважно на підставі розкопок.