Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ПАТРІОТИЗМ - (від грец. раtre - батьківщина) - любов до батьківщини, якість особистості, її вище моральне почуття. Це вище синтетичне почуття, яке відбиває органічний зв'язок людини із своїм народом, його історією, традиціями та перспективами і характеризує ставлення людини до них.