Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ - перша українська школа вищого рівня, заснована у 1576 р. князем Костянтином Острозьким в м. Острозі (нині Рівненської області), який в ту пору (в XVI ст.) був відомий не менше Львова і Києва. В програму навчання поряд із церковнослов'янською та грецькою мовами входило вивчення латині, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії - це був курс «семи вільних мистецтв».

Острозька академія - знаний освітній центр антикатолицького спрямування. При ній діяли друкарня і науково-літературний гурток, члени якого видавали навчальні посібники, пам'ятки греко-візантійської писемності, полемічні твори, перекладали літературні й богословські книги на «руську» (українську) книжну мову. Першим ректором Острозької школи був Герасим Смотрицький. Визначне значення мав його син Мелетій (Максим) Смотрицький - доктор медицини і автор широко відомої граматики, поет і взагалі надзвичайно талановита особистість. Після смерті К. Острозького (1608 р.) Острозька академія занепадає і в 1640 р. припиняє існування.

Нині Острозька академія відроджена і переживає своє духовний злет.