Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ОРЛИК ПИЛИП (1672 - 1742 рр.) - генеральний писар в уряді гетьмана І. Мазепи (1707-1709 рр.), автор поезій, книг, політичних маніфестів. Обраний гетьманом Війська Запорозького в еміграції (1710 р.). Між П. Орликом і козацькою старшиною було укладено угоду під назвою «Пакти і Конституція прав і вольностей Війська Запорозького», що в історіографії отримала назву «Конституція Пилипа Орлика». Перебуваючи у політичній еміграції, шукав підтримки провідних європейських країн у відновленні самостійної Української держави. Конституція Орлика 1710 р. визначала державний устрій України як суверенної держави, вирішення поточних державних питань гетьманом спільно з Радою Генеральної старшини; виборність посадових осіб; принципи фінансової, податкової, аграрної політики; недоторканість особи, її відповідальність тільки перед судом; відновлення Української Православної Церкви. Конституція діяла до 1714 р. на Правобережній Україні, заклавши основи республіканського правління в Україні. Хоч Конституція 1710 р. не ввійшла в життя на всій території України, однак мала велике значення як дороговказ, у якому напрямі мали йти державні реформи, національно-державне будівництво, забезпечення державного суверенітету.