Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

ОЙКУМЕНА - 1) населена людьми частина землі, відома древнім грекам; вперше опис ойкумени, де в це поняття входила Європа (крім Північної), Північна Африка, Мала і Передня Азія та Індія, зустрічається у старогрецького історика і географа Гекатея Мелетського (546-480 до н.е.), автора «Землеописання» і «Генеалогії» (міфів і переказів); 2) переносне значення: сукупність областей земної кулі, заселених людиною (напр. слов'янська ойкумена).