Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

НОМАДИ, НОМАДИЗМ (від грецьк. «той, що кочує») - кочівництво, спосіб життя скотарів, яке зародилося в кінці II - на поч. І тис. до н.е. в середині гірсько-степових племен Євразії в зв'язку з переходом їх від осілого і напівосілого пастушого до рухливого скотарства. Кочовики на території нашої країни з'явилися на початку І тис. до н.е. в безмежних просторах Південного Причорномор'я. Це були кіммерійці, яких поступово в різні часи витісняли інші кочовики: скіфи, сармати, алани, печеніги, половці тощо.