Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

НЕДІЛЬНІ ШКОЛИ - безплатні загальноосвітні або професійно-технічні школи в Україні у 50-х роках ХІХ - на початку ХХ ст. для дітей та дорослих, які з різних причин не могли відвідувати загальні школи. Перша навчальна школа була відкрита в Києві 11 жовтня 1859 р. Навчання велося українською мовою. Викладали в них представники української інтелігенції, студенти, вчителі: В. Антонович, М. Драгоманов, П. Чубинський та ін.