Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

НАРОДОВЦІ - діячі культурницького, згодом політичного руху, що виник на початку 1860-х років серед української інтелігенції Галичини на противагу рухові москвофілів. Народовці пропагували традиції національного відродження, українську мову й народну школу. Ними засновано перший український професійний театр у Львові (1867 р.), культурно-освітню організацію «Руська освіта» (1861 р.), «Просвіту» (1868 р.), Літературне товариство ім. Т. Г. Шевченка (1873 р.). Видавали журнали та газети. У 70-х роках у народовському русі виділилася радикальна течія: І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький та ін. У 1885 р. народовці заснували свою політичну організацію - Народну Раду. У 90-х з руху народовців постали 4 політичні партії: Руська Радикальна партія (1890 р.), Українська соціал-демократична партія (1899 р.), Національно-демократична партія (1899 р.) та Християнська партія (після 1896 р.). З кінця 60-х років народовський рух розвивався на Буковині. Тут його лідерами були Г. і С. Воробкевичі, Е. Пігуляк, О. Федькович, І. Тимінський та ін. У 1900 р. він розпався на Національно-демократичну і Соціал-демократичну партії.