Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

АНТРОПОЛОГІЯ (від грецьк. «людина» і «наука») - наука про людину. В нашій традиції антропологією називають науку про фізичну, біологічну природу і будову людини. У країнах Заходу антропологією часто називають комплексну науку про людину, тобто це слово є синонімом гуманітарних наук в цілому і особливо культурології.