Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

НАРОДНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УНР - перший радянський уряд України як альтернатива Центральній Раді, створений у Харкові за постановою ЦВК радянської України і затверджений 17 грудня 1917 р. За винятком одного есера, цілком складався з більшовиків. Народний секретаріат оголосив про повалення УЦР та про визнання чинними лише своїх постанов. Упроваджував в Україні декрети РНК РСФСР, анулював український карбованець, видав декрет про організацію «Червоного козацтва». Реорганізований на спільному засіданні з ЦВК 19 квітня 1918 р. у Всеукраїнське бюро організації боротьби проти німецьких та австрійських військ.

НАРОДНИКИ - революційно-демократична течія різночинної інтелігенції Росії та України у 60-х - 70-х роках XIX ст. Родоначальниками були О. Герцен та М. Чернишевський, ідеологами - П. Лавров, М. Бакулін, Т. Ткачов. Основні організації: «Земля і воля» (Петербург, 1861-1864 рр.), нова організація «Земля і воля» (1876 р.), після розпаду якої у 1879 р. виникли «Народна воля» і «Чорний переділ». Осередки народницьких організацій існували в багатьох містах України. Зокрема у Києві, Одесі активно діяли «чайковці», існував гурток братів Жебуньових «Київська Комуна» (1873 р.). Весна-літо 1874 р. - масове «ходіння в народ». Однак царські репресії, ідейна криза руху прирекли його па занепад. Упродовж 90-х років частина перейшла на позиції лібералізму, деякі сприйняли марксизм.