Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МУРАВСЬКИЙ ШЛЯХ - один з головних шляхів ХVІ-ХVІІ ст., яким кримські й ногайські татари користувалися для нападів на Лівобережну і Слобідську Україну та Росію. Починався з Перекопу, в напрямі на північ перетинав південноукраїнські степи, територію Харківського полку, потім з'єднувався з Ізюмським шляхом, Кальміуським шляхом і йшов до Тули.