Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МОСКВОФІЛЬСТВО - суспільно-політична течія в Галичині, на Буковині та Закарпатті у другій половині XIX - на початку XX століття, що ставила метою вихід з-під влади Австро-Угорщини та приєднання Західної України до Росії. Москвофіли пропагували «єдину неподільну російську народність», заперечували існування окремої української нації, а отже, в перспективі - й незалежної Української держави. Проти антиукраїнської політики москвофілів виступили М. Драгоманов, І. Франко, М. Павлик та інші. В умовах революції 1905-1907 рр. в Росії москвофіли зблизилися з монархічними партіями. Такий підхід визначив їхнє ставлення до української національно-демократичної революції 1917-1920 рр. і до радянської влади. Москвофільство вичерпало себе з початком Другої світової війни, коли у вересні 1939 р. західноукраїнські землі увійшли до складу УРСР.