Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МІКРОЕТНОНІМ - назва субетнічних груп, окремих частин народу з визначеною етнічною самосвідомістю (напр. бойки).