Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МЕТОД ІСТОРИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ - спосіб, у який різні історики залучають різні історичні джерела, дають різні тлумачення тих самих історичних джерел та по-різному оцінюють значущість тих чи інших історичних джерел.