Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МЕТАЕТНІЧНІ СПІЛЬНОТИ - групи народів, які мають загальні риси культури і спільну етнічну самосвідомість (напр. слов'яни).