Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МЕНТАЛІТЕТ - «спільне психологічне оснащення» представників певної культури, що дає змогу хаотичний потік різноманітних вражень інтегрувати свідомістю в певне світобачення. Воно визначає поведінку людини, соціальної групи, суспільства, внаслідок чого суб'єктивний «зріз» суспільної динаміки органічно включається до об'єктивного історичного процесу. Менталітет - це світосприймання, умонастрій.