Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МАРГІНАЛІЗАЦІЯ - незавершений, неповний перехід людини в нове соціальне середовище, за якою вона втрачає попередні соціальні зв'язки, але ще не може повною мірою пристосуватися до нових умов життя.