Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МАНУФАКТУРА - 1) форма промислового виробництва, яка історично передувала машинній промисловості; характеризується ремісничою технікою і поділом праці; 2) назва деяких текстильних підприємств в Україні та в інших країнах.