Історія України: Словник-довідник для студентів вищих навчальних закладів

МАГДЕБУРЗЬКЕ ПРАВО - міське право в Україні ХIV - першої половини XIX ст., яке склалося у ХVIII ст. в німецькому місті Магдебурзі, конституювало певний судовий та адміністративний статус міст - міське самоврядування, а також відповідне правове становище міщан. Відповідно до жалуваних грамот на Магдебурзьке право (вони надавалися українським містам польськими королями, великими Князями литовськими, підтверджувалися українськими гетьманами, російськими царями) запроваджувалися становий суд присяжних та адміністративно-розпорядчі органи. Магдебурзьке право скасоване Миколою 1 у 1831 р. по всій Україні (в Києві проіснувало до 1835 р.).